Taberkøer

Downer cows eller på dansk taberkøer er malkekøer, der ikke kan klare sig i konkurrencen med de andre køer. Konkurrencen om at komme til foderet, komme til malkerobotten eller bare finde et godt sted at ligge. Dem bliver der flere af, jo større besætningen er. Landscentret skriver:

»Mælkeproduktionen i Danmark har gennem den sidste halve snes år gennemgået en dramatisk strukturudvikling. Antallet af besætninger er faldet voldsomt, og de tilbageblevne besætninger er blevet væsentligt større. I perioden 1994 til 2004 er antallet af mælkeleverende besætninger faldet fra ca. 16.000 til 6600 og i den samme periode er den gennemsnitlige besætningsstørrelse fordoblet til 90 køer i 2004. […] Samtidig er den gennemsnitlige mælkeydelse per ko stigende og antallet af mandetimer per ko faldende. Disse forhold betyder, at der er en tendens til, at køer opstaldes i større grupper med øgede krav til koens evne til at bevæge sig rundt i systemet og med mindre manuel overvågning af den enkelte ko. Gennem de sidste få år har danske mælkeproducenter udtrykt stigende bekymring for en ny gruppe af køer, som vi har valgt at kalde "taberkøer". En taberko er – af forskellige årsager – ikke i stand til at klare sig i konkurrencen med de øvrige køer i besætningen. Mælkeproducenterne har typisk klaget over øget dødelighed og sygelighed, nedsat mælkeydelse, dårlig dyrevelfærd og ekstra arbejde«

Dyrenes beskyttelse skriver at nogle landmænd sender taberkøerne til slagtning i stedet for at aflive dem. I USA har dyreværnsorganisationen The Humane Society fået optagelser af hvordan det foregår på et slagteri i Californien – og ikke mindst de risici, det medfører for at bakterier kan trænge ind i kødet og de hamburgers, køerne ender som. Det er ikke kønt.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *