Lovstof

Fødevarelovgivningen. Det er den, der skal holde producenterne i ave. Så den mad, vi spiser, er sikker (lovgivningen har ikke noget at sige om at den skal være god – vi har jo stadig 3-stjernet blandt os).

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har netop barslet med et forslag om en lovændring, så endnu færre bliver syge. Blandt andet skal kontrolresultaterne være endnu mere synlige: Virksomhederne skal postere smiley-rapporterne på deres egen hjemmeside (ifald de har en).

Og kontrollen vil i fremtiden også komme til at foregå ved hjælp af mystery shoppers, hvis forslaget går igennem. Tjaeh – Kontrolmyndighederne har jo ikke tid (eller penge) til andet end lige præcis at løbe ind og klappe bagvæggen, så hvorfor ikke først som sidst udlicitere kontrollen?

Her er under alle omstændigheder en liste over alle de institutioner og organisationer, der har noget at sige inden fødevareloven bliver ændret. Nogle af dem er indlysende (Danmarks Aktive Forbrugere, Forbrugerrådet) mens andre – Foreningen Servicehunde til Handicappede, for eksempel … :

 1. Adipositasforeningen
 2. Advokat Richard Sand
 3. Advokaterne Hovedvagtsgade 6
 4. Amtsrådsforeningen
 5. Arbejdsgiverforeningen Konditorer
 6. Bagere og Chokolademagere
 7. Arbejdstilsynet
 8. Astma-Allergi Forbundet
 9. Bager- og Konditormestre i Danmark
 10. Beagle
 11. BFID Brancheforeningen for farmaceutiske industrivirksomheder i Danmark
 12. Biodania
 13. Biodynamisk Forbrugersammenslutning
 14. Bioteknologisk Institut
 15. Brancheforeningen for Danske Frysehuse
 16. Bryggeriforeningen
 17. COOP A/S –  Centrallaboratoriet
 18. Dansk Pelsdyrfoderforening
 19. Danmarks Aktive Forbrugere
 20. Danmarks Apotekerforening
 21. Danmarks Biavlerforening
 22. Danmarks Fiskehandlere
 23. Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening
 24. Danmarks Fiskeriforening
 25. Danmarks Fiskeriundesøgelser
 26. Danmarks Fødevareforskning
 27. Danmarks Frugthandlere
 28. Danmarks Gedeavlerforening
 29. Danmarks Jægerforbund
 30. Danmarks Jordbrugsforskning
 31. Danmarks Kaninavlerforening
 32. Danmarks Krebseavlerforening
 33. Danmarks Restauranter og Cafeer
 34. Danmarks Røgeriejerforening
 35. Danmarks Skibsmæglerforening
 36. Danmarks Sportsfiskerforbund
 37. Danmarks Tekniske Universitet
 38. Dansk Ægproduktforening
 39. Dansk Akvakultur
 40. Dansk Åleproducentforenings Sekretariat
 41. Dansk Biavl
 42. Dansk Erhverv
 43. Dansk Erhvervsfjerkræ
 44. Dansk Erhvervsgartnerforening
 45. Dansk Fødevareråd
 46. Dansk Havbrugerforening
 47. Dansk Isindustri
 48. Dansk Kvæg
 49. Dansk landbrug
 50. Dansk Landbrugsrådgivning
 51. Landscentret
 52. Dansk Pelsdyravlerforening
 53. Dansk Planteværn
 54. Dansk Slagtefjerkræ
 55. Dansk Supermarked
 56. Dansk Toksikologi Center
 57. Dansk Transport og Logistik
 58. Dansk Varefakta Nævn
 59. Danske Fugleforeninger
 60. Danske Helsekostforretningers Brancheforening
 61. Danske Læskedrik Fabrikanter
 62. Danske Slagtermestres Landsforening
 63. Danske Svineproducenter
 64. Danske Veterinærhygiejnikeres Organisation (DVO)
 65. De Samvirkende Købmænd
 66. Den danske Brancheorganisation for Vitalmidler
 67. Den Danske Dyrlægeforening
 68. Det Økologiske Fødevareråd
 69. Det Økologiske Råd og Selskab
 70. Det Veterinære Sundhedsråd
 71. DFO, Dansk Flavour Organisation
 72. Diabetesforeningen
 73. Direktoratet for FødevareErhverv
 74. DMA – Danish Meat Association
 75. Emballage- og Transportinstituttet
 76. Emballageindustrien
 77. Farve- og lakindustrien
 78. FDB
 79. Fiskeridirektoratet
 80. FødevareIndustrien
 81. Forbrugerrådet
 82. Forbrugerstyrelsen
 83. Foreningen af autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder
 84. Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark
 85. Foreningen af Dagligvaregrossister
 86. Foreningen af Danske Fiskefoderfabrikanter
 87. Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter
 88. Foreningen af Foretningsdrivende i Københavns Kødby
 89. Foreningen af Frugtimportører i Danmark
 90. Foreningen af Tilsynsfunktionærer
 91. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
 92. Foreningen for Danmarks Farve- og Lakindustri
 93. Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri
 94. Foreningen Servicehunde til Handicappede – STH
 95. Frederiksberg Kommune
 96. Frugtindustriforeningen
 97. Gigtforeningen
 98. Greenpeace
 99. Grønne Familier
 100. Hjerteforeningen
 101. Håndværksrådet
 102. Helsebranchens Leverandørforening
 103. HORESTA
 104. Indenrigs- og sundhedsministeriet
 105. International Transport Danmark
 106. Kaffe- & Teimportørforeningen
 107. Kantineledernes Landsklub
 108. Kartonage- og bølgepapindustriens arbejdsgiverforening
 109. Kommunernes Landsforening
 110. Konkurrencestyrelsen
 111. Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening
 112. Kopenhagenfur
 113. Kost & Ernæringsforbundet
 114. Kræftens Bekæmpelse
 115. KVL
 116. Lægemiddelstyrelsen
 117. Landboforeningerne
 118. Landbrugsrådet
 119. Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter
 120. Landskontoret for Heste
 121. Landsorganisationen af Danmarks Detailfiskehandlere
 122. Landsudvalget for Svin
 123. LIF
 124. Lægemiddelindustriforeningen
 125. Mejeriforeningen
 126. MIFU
 127. Margarine Industri Foreningen
 128. Miljøministeriet
 129. Miljøstyrelsen
 130. Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender
 131. Ministeriet for Fødevarer
 132. Landbrug og Fiskeri
 133. Motions- og  Ernæringsrådet
 134. Nærbutikkernes Landsforening
 135. Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet
 136. NOAHs Sekretariat
 137. NOPALAX
 138. Øgruppen – Dansk Økologileverandørforening
 139. Økologisk Landsforening
 140. Økonomi- og erhvervsministeriet
 141. Organisationen Dansk Aquakultur
 142. Ostehandlerforeningen for Danmark
 143. Papirvareindustriens Arbejdsgiverforening
 144. PCG, Producenter af Komprimerede Gasser
 145. Plantedirektoratet
 146. Plastindustrien i Danmark
 147. RBF RestaurationsBranchens Forbund
 148. Sammenslutningen af Danske Fiskeriforeninger
 149. Sammenslutningen af Danske Havne
 150. Sammenslutningen af etniske Erhvervsdrivende
 151. Scan
 152. Scanpharm A/S
 153. SEDAN
 154. Skatteministeriet
 155. Skov- og Naturstyrelsen
 156. Slagteriernes Forskningsinstitut
 157. SPF-Danmark
 158. Sundhedsstyrelsen
 159. Told- og Skattestyrelsen
 160. Udenrigsministeriet
 161. Veterinærmedicinsk Industriforening
 162. VSOD

Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *