Griseri på vejene

Systematisk fusk med svinetransporter, lyder overskrifterne. Det er landbrugets eget transportselskab, SPF-selskabet, der har svindlet. Og det er transporterne af avlsdyr til Rusland, der er blevet svindlet med. Grisene har under transporten ikke været ude af lastbilerne i de 100 timer, transporten varer.

Formanden for Danske Slagterier, Bent Claudi Lassen, er tydeligt rystet. Han siger i Landbrugsraadets pressemeddelelse fra den 26. marts:

Vi kan ikke leve med, at der bliver rejst tvivl om, hvorvidt reglerne er overholdt og om dyrene behandles forsvarligt. Derfor indstiller vi med øjeblikkelig virkning SPF’s lange transporter af avlsdyr ud af EU. Der bliver ikke tale om at genoptage transporterne før vi er helt sikre på, at reglerne kan overholdes til punkt og prikke

Forleden i TV-avisen, udtalte han endda, at der ville blive konsekvenser – på personniveau. Og når han tager affære, plejer der at ske noget. Godt nok er der et reklamebureau, der mener strategien afslører »en umådeligt dårligt gennemtænkt kommunikationsplatform« og »en rædselsfuld afstumpethed på topniveau i branchen«.

Dem om det. Men når en mand som Lassen viser sig blandt folk på Axeltorv for egenhændigt at love, at der sker noget, så sker der noget. Som nu fx i 2005, da Lassen i forbindelse med at 97 smågrise var blevet kvalt under en transport i Tyskland, udtalte:

Det er dyrplageri af værste skuffe. Det er uhyrligt, at noget sådant kan finde sted. Alt tyder på en grov og uhørt overtrædelse af reglerne for transport af dyr […] jeg håber, at myndighederne både i Tyskland og Danmark forfølger sagen og får de ansvarlige straffet

Den sag endte lykkeligt med at blive tørret af på de dyrlæger, der skal godkende de danske transporter. Lassen udtrykte siden sin tilfredshed:

Det er meget vigtigt for os, at kontrollen fungerer. Reglerne skal holdes, for vi hverken kan eller vil leve med sådan en uhyrlig sag som denne

Men de lever da endnu, ser det ud til. Også uden at reglerne bliver overholdt, ser det lige så meget ud til. Og ligesom man sidst kunne finde syndebukke blandt dyrlægerne, ser det denne gang ud som om den verserende sag kan blive tørret af på russerne.

Russerne har nemlig ikke levet op til deres ende af forpligtelserne, siges det. Der er ikke bygget hvilestalde, der matcher SPF-systemets krav.

Men lige så lidt som han er jo narkoman, han har brug for det er en undskyldning for at pushe hero på hjørnet, kan andres misrøgt vel bruges som undskyldning for selv at videreføre et system, den slags kan foregå i. Og tilmed hæve høj landbrugs-kontanthjælp for at holde det i gang. Jeg er tæt på at give vor reklamemand fra før ret, når han siger:

Danske Slagteriers formand, Bent Claudi Lassen, afslører i sin umiddelbare kommentar til det tilsyneladende velorganiserede dyrplageri mere end blot en afgrundsdyb foragt for dyr og deres velbefindende

Dog: Når Lassen ligefrem står helt synligt på Axeltorv og udviser vilje til at udøve magt, kræver jo det næsten, at der bliver stillet nogen til ansvar her til lands også. Og det skal helst være nogen, der er synlige – det nytter nok ikke med en chauffør eller en dyrlæge denne gang.

Jeg har ikke checket bookmaker-siderne, men mit umiddelbare gæt ville være at Henrik Ringskær, som er leder af SPFs transporter skulle begynde at finpudse sit CV.

Det ville ikke være min løsning på problemerne, selvfølgelig – men jeg har på fornemmelsen at sølvmåge-management (løb ind, bask med armene, skrig op og skid på nogen og løb så straks ud igen) er det mest synlige og virkningsfulde i denne situation.

Så skulle freden også være sikret til næste gang, Lassen bliver foreholdt dyrplageri af værste skuffe. Og lige en ide til fri afbenyttelse på Axelborg: Næste gang i lader the head honcho udtale sig, prøv så lige at underkaste ham en Turing-test først. Det klinger efterhånden så hult i min nyhedsstrøm.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *