Om bloggen

Jacques de France (alias Leif Blædel) udgav i 1964 en samling artikler, fortrinsvis fra dagbladet Information i serien Mogens Brandts Gastronomiske Bibliotek. Titlen på samlingen var Til Bordet.

Den første artikel i samlingen er en artikel med titlen Principielt – En dansk madkulturi? Den er skrevet på opfordring fra tidsskriftet Perspektiv, som havde bedt om en artikel om danskernes spisevaner – og om »den forrykte påstand, at nationen skulle eje noget, som kan betegnes med ordet madkultur«.

Artiklen rummer en definition på madkultur, der stort set dækker formålet med denne side – nemlig at sparke i bolledejen og skabe kvalificeret debat om mad:

At et land har en madkultur, betyder, når ordet tages for sit fulde pålydende, at det har et originalt køkken. Særpræg alene gør det ikke. Enkelte fremragende retter heller ikke. […] Der udkræves en stil, som går igen i alt, og hvis hovedformål er at lade råvarernes bedste egenskaber træde klart frem ellerr spille med hinanden, så de gensidigt fremhæves. Men foruden stilen må der være skabende og udøvende kunstnere til at holde den levende, og et interesseret, et medlevende, men også kræsent og kritisk publikum – et ganske bredt publikum med dén kunstneriske holdning som er forudsætnngen for, at det kan kende forskel på de ægte værdier og tomme effekter eller det simpelt hen dårlige.

Det kræver, at man tager maddannelse vigtigt i opdragelsen, at man flytter fokus fra enkeltfaktorer (sikkerhed, sundhed, pris) til et helhedsperspektiv og at man ser på mad som et symbolsprog i stedet for en indtjeningsmulighed.

Status i dag er, at vi muligvis har de råvarer, der skal til for at skabe et originalt køkken, som det Jacques de France efterlyser – i det omfang de ikke bliver eksporteret.

Men vi mangler en offentlig debat om mad og kvalitet, som kan danne modvægt og kvalificere debatten om ernæring, sikkerhed og eksportindtægter.

Og vi mangler i høj grad et bred publikum med en kunstnerisk holdning – den maddannelse, der er en forudsætning for at udvikle en kritisk sans findes ikke længere i Danmark.

Bloggen drives af Mogens Bisgaard, provo, øljockey og causeur.

KONTAKT
Madkultur / Mogens Bisgaard
c/o KONKRET Kommunikation
Julius Bloms Gade 3, 3.t.v.
2200 København N

Email: mogens@madkultur.dk
Tlf.: 4055 0804